Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator sklepu internetowego sklep-bekon.pl

Administratorem w porozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest Michał Cieśliński prowadzący działalność pod firmą Bekon-handel obwoźny Michał Cieśliński z siedzibą w Więckowy 107/1 83-250 Skarszewy. 

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym daje RODO, a ich przechowywanie odbywa się na zabezpieczonych nośnikach danych.


2. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe klientów korzystających z serwisu są przetwarzane przez sklep-bekon.pl  w celu prowadzenia sklepu, zawarcia i realizacji umów zawartych z Klientami, a w szczególności:

 • świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,
 • obsługi procesu rejestracji (tj. czynności polegającej na założeniu przez klienta Konta Klienta),
 • zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży produktów wraz z dostawą produktów oraz obsługi reklamacji,
 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu,
 • dostosowania serwisu sklepu do potrzeb klientów,
 • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu sklepu
 • przesyłania przesyłek listowych/paczek za pośrednictwem kuriera, poczty lub innego operatora

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.
Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Twoich danych możesz wysłać na adres: cieslinski.m@wp.pl

Prosimy także abyś pamiętał, że dane osobowe w naszym sklepie są przetwarzane:

zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w tym rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 1. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
 2. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną
 3. W zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

3. UPRAWNIENIA OSÓB POWIERZAJĄCYCH DANE

Pamiętaj, że:
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt z Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w naszym Sklepie jest możliwy: drogą elektroniczną pod adresem e-mail: cieslinski.m@wp.pl lub telefonicznie 512 073 421.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (chociażby organom ścigania).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.


4. DANE ZBIERANE PODCZAS REJESTRACJI

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta  sklep-bekon.pl  imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mail, który będziesz wykorzystywać przy opcji logowania, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.5. DANE UZUPEŁNIANE PODCZAS TRANSAKCJI ZAKUPU
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, e-mail, nr telefonu.

6. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez sklep-bekon.pl następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.


7. JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


8. UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

9. ZMIANA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklep-bekon.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie sklep-bekon.pl i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia.

SPRAWDŹ INNE PRODUKTY
KUKURYDZA CUKROWA MARYNOWANA
KUKURYDZA CUKROWA MARYNOWANA

19,90 zł

szt.
WOŁOWINA EXTRA B/K EKO
WOŁOWINA EXTRA B/K EKO

71,00 zł

SZPONDER WOŁOWY EKO
SZPONDER WOŁOWY EKO

46,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl